Kijk de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/afbeeldingen/video/drones_redden_reeen_420.jpg
https://youtu.be/38PVo4qWGGs
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Het ontdekte toen dat deze drones helpen effectief slachtoffers van natuurwerkzaamheden te voorkomen. Sindsdien spant het zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen.

Zo is in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. Die test was aanleiding om in 2017 de bijeenkomst “Drones redden reeën en andere dieren” te organiseren. Tijdens die bijeenkomst is het besluit genomen om de kennis en ervaring met drones op de kaart te zetten en zelf een natuurdrone-team te leveren.

In 2021 heeft dit geleid tot:

NatuurdroneNetwerk Nederland


Van reekalfjes redden naar natuur-inclusief werken in het landschap
voor
robuuste natuur en biodiversiteit

Icoon: Natuurdrone redt reeën

 

 

Een natuurdrone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers en deskundige vrijwilligers met de juiste middelen.

Maar wat betekent dat? Daarom heeft Kenniscentrum Reeën zelf een droneteam ontwikkeld. Dat team helpt beheerders in het buitengebied om slachtoffers van maaien te voorkomen. Dat doet het team om de plaats Vorden in de Achterhoek.

Wil je ons team inzetten? Klik dan op de envelop om ons je vraag te stellen.


Lees voor advies over het voorkomen van slachtoffers voor het maaien onze pagina Voorkom slachtoffers van werkzaamheden
Voor inzet van een natuurdrone elders in Nederland verwijzen we graag naar Natuurdrones op de Kaart.

De focus van KcR heeft sinds 2018 gelegen op het delen van wat er komt kijken bij de inzet van drones om dierenleed te voorkomen[1]. Het gevolg is geweest dat tientallen geïnteresseerden zich hebben gemeld en hun diensten hebben aangeboden onder andere via Natuurdrones op de Kaart.

Het heeft er ook toe geleid dat eind 2021 het KcR-project: “Bevorderen & verduurzamen biodiversiteit door inzet natuurdrone” is gestart. In dit door de provincie Gelderland gesubsidieerde project ondersteunt KcR boeren (en beheerders van natuur) in Gelderland slachtoffers van werkzaamheden te voorkomen door de inzet van natuurdrones.

Inzet natuurdrone-team
Het droneteam vliegt sinds 2018. Na opleiding, ervaring op doen en informatie bijeenkomsten in de regio is gestart met missies en vluchten voorbereiden en uitvoeren. Daardoor leert het team door vallen en opstaan de kneepjes van het vak. In 2020 was er een terugval in het aantal missies en gescande hectares met de natuurdrone. De oorzaak lag hem in de invoering van een missie-protocol. Daarin staat duidelijk wat er van de aanvrager en van het droneteam wordt verwacht.

In 2021 is de inzet en de effectiviteit van de natuurdrone-missies echter weer toegenomen. We meten dat aan de gescande oppervlakte en het gemiddelde aantal jonge reeën per missie. Die toename van de natuurdrone inzet komt doordat er meer belangstelling is vanuit natuur georiënteerde beheerders. Bij ons leeft nu de vraag: Wat maakt dat deze verschuiving optreed? Eén van de oorzaken is mogelijk de verhouding effectiviteit en kosten. 

Tijdens de uitvoering van de drone-opdrachten (missies) heeft de nadruk gelegen op het verbeteren van de effectiviteit van de natuurdrone. Zo is het registreren, verzenden en gebruiken van de hotspots naar veiligsteller, maaier en/of maaimachine ontstaan. Dit maakt de missies effectief zowel qua inspanning als in het resultaat.

Tabel: Overzicht missie-resultaten Droneteam KcR

Jaar

Opervlak
ha.

Ree

Ree
Jong

Patrijs

Patrijs
Jong

Fazant

Fazant
Jong

Haas

Haas
Jong


Gem. jong ree/missie

2019

81

17

6

1

0

1

0

18

0

0,38

2020

49

9

8

0

0

10

9

10

2

0,89

2021

82

50

20

0

0

11

7

30

2

1,25

2022

273

21

20

9

31

6

17

87

16

0,07

Totaal

485

97

54

10

31

28

33

145

20

 


Het gemiddelde aantal reekalveren per missie is in 2021 toegenomen van 0,4 per missie naar 1,2 per missie. Daarnaast nam het aantal bijzondere waarnemingen toe. Bijzondere waarnemingen waren één nest nog niet vlieg vlugge veldleeuweriken en twee koppels kwartels met hun jongen. In 2022 viel het resultaat per hectare terug door het lopende project. 

Kennis delen
In 2021 nog 2022 zijn er bijeenkomst gehouden met belangstellenden in verband met de COVID-pandemie.

Wel heeft er begin november 2021 een brainstorm plaatsgevonden over het project “Bevorderen & verduurzamen biodiversiteit door inzet natuurdrone”.

In die brainstorm is de conclusie getrokken dat Natuurdrones een positie nodig hadden naast KcR. Daarop is door het bestuur van KcR besloten de activiteiten en kennis om meer deskundige natuurdrone-teams te krijgen te scheiden van over-reeen.nl. Om dat te bereiken faciliteerd KcR Natuurdronenetwerk Nederland voor drie jaar het uitwisselen van ervaringen en kennis. Om die kennis en ervaring een eigen plek te geven is de website www.natuurdronenetwerk.nl ingericht.


De ontwikkeling van een DroneTeam voor Kenniscentrum Reeën is begonnen met onderstaande schrijven.

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die bescherming kost veel tijd en kan beter.

Logo KcR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KcR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Zij leren door te doen. De aanschaf en het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo starten zij het project: Een drone voor Vorden. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in de hele gemeente Bronckhorst. Inmiddels is er al veel ervaring opgedaan. 

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel effectiever met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het droneteam de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel een gebied wordt afgezocht naar de dieren en deze beschermd kunnen worden.

Daarvoor dient kennis en ervaring te worden gekregen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een erkend droneteam is voor KcR een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van Een natuurdrone voor ... is om één droneteam incl. de middelen voor een periode van vier jaar te krijgen.

Zo’n droneteam heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De kosten zijn afhankelijk van het doel van het droneteam. Bijvoorbeeld worden er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld om grotere dieren als reeën of kleinere dieren waaronder nesten en eieren van weidevogels er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld.

Om meer flexibel en rendabeler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleert, stimuleren en ondersteund zij droneteams
 • Stelt zij drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een robuuste organisatie van droneteams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van droneteams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particulieren
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Boeren en hun aannemers
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Jagers
Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.


Bedankt
Provincie Gelderland, Stichting DiNaMo Fonds, WBE IJssel-Oost, Gemeente Bronckhorst, DronExpert, Prowild en diverse particulieren.

Jullie steun heeft het mogelijk gemaakt om in het wild levende dieren op te sporen met een natuurdrone.


Wij kunnen wel hulp gebruiken.
Lijkt je dat wel interessant?
Meldt je aan:

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Deel
Cookies instellen