Kijk de video: Leven met Reeën
https://www.over-reeen.nl/portals/0/afbeeldingen/video/samenleven_met_reeen_720.jpg
https://www.over-reeen.nl/Portals/0/video/samenleven_met_reeen.mp4
Geproduceerd door: Vereniging Het Reewild en EntingFilms
Geschreven door: Donald Buitendorp, Victorine Latz, Andre Janse
Camera: Luc Enting
Montage: Sascha Odufré
Mixage: Marc Dubbeldam
Voice over:Will van Selst
Mogelijk gemaakt door: Parenco Hout bv.
2008-12-31T00:00:00+01:00

Samenleven met reeën

Duurzaam omgaan met natuur en vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Waar voedsel rust en dekking te vinden zijn leven reeën. Zij zijn de grootste dieren die zich vrij door heel Nederland kunnen bewegen. Populatiebeheer van deze beschermde dieren en beheer in hun leefgebied, zijn de omstandigheden die blijkbaar eerder gunstig als ongunstig zijn voor de soort. De dieren zijn in staat om geweest zich in een periode van ruim een eeuw te vermeerderen en te verspreiden door heel Nederland. Inmiddels gaat het zo goed met de reeën dat het samenleven met reeën gevaren met zich meebrengt.

Het is opvallend hoe dit leven met reeën is uitgegroeid tot een vergaande aanpassing aan elkaar van mens en dier. Denk maar eens aan de duizenden wildreflectoren die de automobilisten en de dieren behoeden tegen een aanrijding.

Reeën zijn daarnaast uitermate goed in staat geen aandacht te trekken van de mens. Indien reeën die aandacht wel krijgen is er veel waar te nemen en te beleven. Dat waarnemen is de basis voor het beheer. De regels die we daarbij hanteren en handhaven zorgen dat het nog steeds goed gaat met het ree. In feite is het beheren van reeën een voortdurend balanceren tussen ecologie en economie. In ons geval met de focus op het behoud van het ree omdat elk ree een ambassadeur is voor voldoende voedsel, rust en dekking, voor zichzelf en andere bewoners van Nederland. Om de lusten en de lasten van het samenleven met reeën te beinvloeden kunnen we de draagkracht bepalen en de reeënpopulatie beïnvloeden .

Afbeelding: Reeën verstoor je niet door op de paden te blijven
Afbeelding: Reeën in ons dichtbebouwde landschap

Vrij is naar eigen inzicht gebruiken van de omgeving. Vrij betekent ook dat je invloed uitoefent op die omgeving. Hoe meer invloeden des te meer er gevraagd wordt om hulp bij het omgaan met ongewenste situaties.

Het vrij gebruik van de omgeving, waarbij je invloed uitoefent op die omgeving, is een belangrijk aspect van natuurbeheer. Natuurbeheer omvat bewust invloed uitoefenen op de vrij levende wilde dieren en planten. Dit kan zowel actief ingrijpen zijn als bewust geen invloed uitoefenen betekenen.

Een interessant resultaat van natuurbeheer is het ree. Reeën zijn niet alleen prachtige dieren, maar ook ambassadeurs voor duurzaam omgaan met natuur en vrij in Nederland levende grote hoefdieren. Laten we eens kijken naar hoe het beheer van reeën heeft bijgedragen aan het succes van deze soort en wat het ons kan leren.

  • Bescherming en beheer: In de 20e eeuw hebben zich jagers en grootgrondbezitters gericht op de bescherming en het actieve beheer van reeën. Dit heeft geleid tot een goede basis voor natuurbeheer. Het aantal reeën is in 2019 zelfs twaalf keer zo hoog als in circa 1955. De combinatie van beschermen en actief beheren lijkt ook de basis te zijn geweest voor het succes van de wolf.

  • Ambassadeurs voor natuur: Reeën zijn niet alleen belangrijk voor hun eigen soort, maar ook als ambassadeurs voor andere diersoorten. Soorten zoals de tureluur, de patrijs, de wolf, de tijger en de walvis zijn wereldwijd ingezet als ambassadeurs voor bewust omgaan met natuur. Hun welzijn en populatiegroei zijn indicatoren van een gezond ecosysteem.

  • Balans tussen vrijheid en beheer: Hoewel vrijheid belangrijk is, moeten we ook beseffen dat volledige vrijheid voor de natuur niet altijd wenselijk is. Als we de natuur alle vrijheid zouden geven, zou dit ten koste gaan van de rust, vrijheid en gevarieerde omgeving die zowel reeën als mensen graag willen. Een goed voorbeeld hiervan is de massale sterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit toont aan dat bewust omgaan met natuur essentieel is om een evenwicht te vinden tussen menselijke behoeften en het welzijn van de natuur.

Kortom, het ree is niet alleen een prachtig dier, maar ook een symbool van duurzaam natuurbeheer en het belang van een gezond ecosysteem voor ons allemaal.

Het ree is ambassadeur voor duurzaam omgaan met natuur en vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Cookies instellen