Welkom

Gebruiksaanwijzing

naar: Reeën van Liesbeth Verwoerd

In bos of houtwal
Op een wildakker, weitje, es of open veld
Misschien vlakbij boerderijen
Langs stille zandpaden en boswegen
Tussen adelaarsvarens, dichte sparren,
natte heide of wuivend graan.

In de vroege ochtend, midden op de dag,
klokslag acht uur, of pas tegen de avondschemering
's Avonds na een zware regenbui
Als de zon onder gaat en de lucht rood kleurt
Langs een wissel
Ranke lopers bewegen zich voort
Knabbelend aan kruiden en knoppen
Het ziet een mals blaadje,
een korte ruk en het twijgje zwiept kaal terug
Het is geheel in haar element

Een rode schicht
Plotseling staat het in het veld
Onopgemerkt is het gekomen
Vuurrood staat het daar, ineens
Het geweitje reikt tot ver boven het gehoor
Zes blanke enden schitteren als zilver in het licht
Krachtig alert
Laveiend trekt het verder,
werpt zijn kop op en zekert
Het warme lichaam dampt
Oorschelpen draaien in alle richtingen
Met de windvang in de lucht snuift het alle geuren op

Twee grote kijkers
Ze kijken je nieuwsgierig en verwijtend aan
Een glimmende zwarte windvang
Sierlijke bewegingen
Het is het mooiste dier
Twee fietsers
Een trimmer of wandelaar
In een glimp is het verdwenen
Die mensen hebben het niet gezien

Het motto waar we naar opereren is:

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer.

Ontdek de fascinerende wereld van reeën en leer meer over hun leefgebied, gedragingen en behoud. Met Over Reeën streven we ernaar om kennis te delen en bewustwording te creëren voor deze prachtige dieren. Onze speerpunten zijn gebaseerd op het behoud van reeën en het bevorderen van samenleven van mens met natuur.

Speerpunten
Bescherming van reeën en hun leefomgeving:
We geloven in het beschermen van reeën en hun natuurlijke leefomgeving. Door middel van educatie en bewustwording willen we een positieve impact hebben op het behoud van deze dieren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat reeën gedijen in veilige en gezonde habitats.

Duurzaam beheer:
Bij Kenniscentrum Reeën erkennen we het belang van duurzaam natuurbeheer. We promoten beheren en het handhaven van een evenwichtige populatie van reeën. Door middel van praktijkonderzoek en samenwerking met natuurbeheerders werken we aan het behoud van deze prachtige dieren voor toekomstige generaties.

Onderzoek en educatie:
Het bewaren, beschikbaar stellen en vergaren van kennis over reeën is essentieel voor hun bescherming. We ondersteunen wetenschappelijk onderzoek en dragen bij aan educatieve programma's om een beter begrip van reeën te bevorderen. Door het delen van informatie en het bijdragen aan workshops en excursies willen we anderen inspireren om meer te leren over reeën en hun leefomgeving.

Ontdek meer:
Op onze website vind je een schat aan informatie over reeën, inclusief foto's en video's en de onderliggende artikelen. Leer over de levenscyclus van reeën, hun gedrag, gewoonten en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd in een steeds veranderende wereld. Samen kunnen we bijdragen aan het behoud van deze gracieuze dieren en hun waardevolle rol in ons ecosysteem.

Doe mee en maak het verschil:
Als adviseur en toezichthouder in Kenniscentrum Reeën word je onderdeel van een team gepassioneerde mensen die zich inzet voor reeën en natuur. Samen kunnen we meer bereiken in het beschermen van deze prachtige dieren en hun leefgebieden.

Ontdek de wereld van reeën!

Reeën zijn erg kritisch op hun leefomgeving en reageren nerveus op veranderingen. Reeën hebben deze eigenschappen geleerd in de bijna één miljoen jaar dat zij op aarde leven. Dat is bijna tien keer zo lang als dat er moderne mensen zijn. Het ree heeft al de uitersten in die periode overleefd. Daardoor heeft het gedrag van reeën ook voor mensen essentiële elementen van overleven.

Boswachters kunnen dan ook aan reeën zien of er iets veranderd is in hun leefomgeving. Door de aanwezigheid van reeën zien zij of het landschap voldoende rust, voedsel en veiligheid biedt om te overleven. Zien zij geen reeën of zijn de dieren opvallend aanwezig dan is er onvoldoende bescherming van de essentiële levensomstandigheden. Met Over Reeën wordt je geholpen om oog te krijgen voor deze ambassadeurs van natuur in Nederland.

Veel aspecten in de leefomgeving van reeën zijn ook relevant voor andere in het wild levende dieren. Ze zijn allemaal beschermd, prachtig en worden beïnvloed door menselijke activiteiten. Elke keer dat je een ree waarneemt, raak je gefascineerd door dit natuurverschijnsel. Met meer dan 80.000 reeën in Nederland biedt dit telkens een prachtige gelegenheid om meer vertrouwd te worden met natuur en het beheer van de leefomgeving.

Stichting Kenniscentrum Reeën deelt meer dan honderd jaar aan kennis over het beschermen en beheren van reeën en hun omgeving.

Door de focus op het ree wordt praktische informatie verstrekt over ons samenleven met de natuur.

Eerste hulp

Klik hier om aanrijdingen met wild te voorkomen


 • Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen
 • Handel rustig en terughoudend
 • Bel de politie ( tel. 0900 88 44 )
 • Ga het dier niet achtervolgen of zoeken
 • Bedek de ogen van het lijdende dier
 • De politie regelt een erkend nazoekteam
 • Het nazoekteam handelt de wildaanrijding af
 • De materiële gevolgen regel je later!

Afbeelding: Hulpverlenen ree in hek


 • Rustig en doortastend handelen. Vaak komt het goed
 • Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen
 • Bedek de ogen van het dier
 • Houdt veel afstand
 • Bel tel. 0900 88 44 (politie)
 • De politie haalt andere hulpverleners ter plaatse

Voor hulpverleners:

 • Het dier zit gevangen omdat het niet gewend is achteruit te gaan. De omstandigheden bekrachtigen het voorwaarts vluchtgedrag.
 • De ervaring leert; het dier kan eruit zoals het erin is gekomen! Kop en schouders zijn smaller en flexibeler als heupen. Schrik niet een ree kan angstaanjagend 'klagen'.

Afbeelding: Reegeit met reekalf


 • Goed dat je hier bent gekomen
 • Haal diep adem, wordt rustig
 • Voorkom geur afgeven aan het reekalf
 • Opvangen en meenemen is niet goed! Laat het reekalf met rust!
 • Breng het terug naar de plek waar het is gevonden
 • Klik voor meer informatie op opvang van reekalveren

Afbeelding: Dood/ziek ree heeft hulp nodig


 • Zieke wilde dieren vormen een risico voor de gezondheid van andere dieren en mensen
 • Kijk daarom met je ogen, niet met je handen!
 • Laat het dier waar het is
 • Neem contact op met de lokale beheerder of politie
 • Die neemt eventueel contact op met onderzoekende instanties

Voor beheerders:

 • Werk hygiënisch: Raak het zieke of dode dier niet zonder handschoenen aan
 • Voor onderzoek van een dood wild dier, kunt je e-mailen naar dwhc@uu.nl of via Meld een dood dier
 • ps. Dode reeën horen in de natuur. Dood doet leven

Afbeelding: Reekalf

Of vraag ons advies over werken aan een faunarijk landschap voor meer biodiversiteit.

Wildaanrijding voorkomen

Klik hier om aanrijdingen met wild te voorkomen

Afbeelding: Sprong reeën

Afbeelding: Sprong reeën

Cookies instellen