Laat ons vooral nooit vergeten, dat natuur- en landschapsbescherming geen stokpaardje zijn van een klein aantal hedonisten of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar een levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor allen, die geboren en getogen zijn in de sombere buurten van de ouderwetse groote steden. (Jac. P. Thijsse, 1946)

Mensen hebben natuur hard nodig. Die natuur wordt meer en meer door ons beïnvloed. Tegelijkertijd weten steeds minder mensen wat natuurbeheer inhoudt en komen steeds meer mensen hard in aanraking met natuur. Het meest komt dit tot uiting als een ree in aanraking komt met een voertuig. Een ander voorbeeld is als de dieren schade veroorzaken door te leven waar wij voedsel produceren. Er zijn zo talloze conflicterende omstandigheden met in het wild levende dieren en planten.

Kenniscentrum Reeën helpt om kennis over natuurbeheer aan te bieden met de focus op het ree. De activiteiten om dat te bereiken zijn:

  • Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Al doende is de website www.over-reeen.nl en de niet-gouvernementele organisatie Stichting Kenniscentrum Reeën ontstaan.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst

Het doel van Kenniscentrum Reeën wordt bereikt door:

  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën en
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Kenniscentrum Reeën is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Individuele mensen die door hun passie gezorgd hebben dat reeën in heel Nederland voorkomen. Wij hopen dat u niet vergeet waar uw passie begon en ons gaat helpen nog beter te worden.

Afbeelding: Samenleven met reeën

Inmiddels vormt de verzamelde informatie van Kenniscentrum Reeën een waardevolle verzameling die door anderen gebruikt wordt voor zeer uit één lopende doelen.

Enkele voorbeelden:


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

U kunt ons helpen
door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen