• Dode reeën horen in de natuur. Zij vormen voedsel voor andere organismen. Dood doet leven
  • Zieke dieren in het wild vormen echter ook een risico voor gezondheid van mensen en andere dieren
  • Neem indien u twijfelt contact op met lokale beheerder of politie.
  • Die neemt contact op met onderzoekende instanties.

Voor beheerders:

  • Werk hygiënisch: Raak het dier niet aan zonder handschoenen.
  • Ter ondersteuning van het onderzoek meldt u een dood dier met het Meldingsformulier.

Schimmels zijn levende wezens die leven van dood organisch materiaal en of leven ten koste van organisme of samenleven met een ander organisme. Alle schimmels zijn voor hun stofwisseling afhankelijk van door andere levensvormen aangemaakt organisch materiaal bijv. aangemaakt door reeën.

(Trichophyton microsporum)

Ziekteverwekker
Ringworm (soms ten onrechte ringschurft genoemd) is geen worm en geen mijt. Het is een aandoening die veroorzaakt wordt door schimmels.

Besmettingsbron en wijze van overdracht
Veel dieren waaronder ook het ree, maar ook mensen, zijn symptoomloos drager van de schimmelsporen die ringworm kunnen veroorzaken. De schimmelsporen kunnen vooral goed doordringen in een natte, enigszins verweekte of beschadigde huid.

Ziekteverschijnselen bij het dier
Bij dieren kunnen de ringworm-plekken er uiterst variabel uit zien. De typische ringworm-plekken zijn rood en rond en scherp begrensd.

Verspreiding en frequentie
Ringworm komt wereldwijd voor, het is de meest voorkomende zoönose die niet via voedsel overgedragen wordt.

Meer informatie: https://www.rivm.nl/ringworm, Trichophyton

(Actinomycosis israelli)

Ziekteverwekker
Sommige bronnen op het internet melden dat Actinomycose bij de schimmels hoort terwijl anderen melden dat het een bacterie is. Deze ziekteverwekker leeft in ieder geval in een zuurstofarme omgeving, is anaeroob.

Afbeelding: Door Actinomycosis aangetaste kaken

Besmettingsbron en wijze van overdracht
Door een beschadiging van de huid of van de slijmvliezen kan het micro-organisme het lichaam binnen dringen. Naast het ree komt Actinomycose ook voor bij vele andere diersoorten waaronder de mens.

Ziekteverschijnselen bij het dier
Meestal abcesvorming met een gele korrelige substantie. In veel gevallen wordt het onderliggende botweefsel ook aangetast en ontstaan er botwoekeringen.

Verspreiding en frequentie
De mate waarin Actinomycose voorkomt is moeilijk te bepalen. Niet alle gevallen uiten zich in botwoekeringen. Botwoekeringen ten gevolge van Actinomycose bij reeën komen weinig voor.

Eerdere berichten
Reegeit met gezwel 2009
Jonge reegeit met onderkaak Actynomicosis 2005
Actinomycosis 1990

Cookies instellen