Als een beschoeiing in een rivier, kanaal of sloot onneembaar is voor de aanwezige fauna dan is een uittreedplaats nodig. Een fauna uittreedplaats of FUP is een plaats in de infrastructuur waar een dier, zoals een ree, door het water van het ene naar het andere gebied kan gaan. De FUP is één van de fauna oversteekplaat varianten waar dieren van het ene naar het andere gebied gaan.

Afbeelding: Faunatrap


Een fauna uitstapplaats bestaat uit een onderbreking in de beschoeiing. De onderbreking is zo groot dat de dieren makkelijk door de beschoeiing kunnen. Op enige afstand achter het gat wordt een tweede beschoeiing aangebracht om de oever te beschermen. Tussen de eerste en tweede beschoeiing ligt glooiende oever, vaak van grove stenen en zand die dieren omhoog helpt.


Een beschoeiing is een constructie die de oever of waterkant beschermt tegen bijvoorbeeld afkalven en golfkrachten. Als de beschoeiing te hoog is ten opzichte van de waterbodem of boven het waterpeil dan kunnen de dieren het water niet verlaten en verdrinken. Als gezorgd wordt voor plaatsen waar de beschoeiing voor de dieren geen obstakel vormen ontstaat een doorgang van de ene oever naar de andere en verdrinken er minder dieren.

Voorbeelden van dergelijke natuurvriendelijke oevers zijn plas-dras oever, fauna uitstapplaats en faunatrap.

Afbeelding: Faunatrap


De faunatrap is een constructie in de watergang die de dieren de gelegenheid biedt om parallel aan de beschoeiing tegen een helling op te klimmen en kruipen. Mits zwaar genoeg geconstrueerd voor het ree kunnen hier nagenoeg alle dieren omhoog geleid worden. Het is een eenvoudige oplossing. Aandachtspunten: Omdat het dier langs de beschoeiing zwemt op zoek naar uitklimmogelijkheid is wordt het trapje ook strak langs de beschoeiing in het water geplaatst.

Plaats de faunatrap zodanig dat de dieren er niet achterlangs kunnen zwemmen. En zorg dat de dieren op de faunatrap kunnen stappen. Het deel van de trap onder het wateroppervlak bij laag water is voor reeën meer als 90 centimeter! Dit voorkomt dat de dieren met de borst tegen de trap zwemmen.

We zijn vaak dat daar waar een fauna uittreedplaats nodig blijkt eerst een faunatrap wordt geplaats.

Kijk de video: Fauna-uittreedplaats | O, zit dat zo!
https://www.over-reeen.nl/Portals/0/afbeeldingen/video/fauna_uittreedplaats_720.webp https://www.youtube.com/watch?v=Bjoxfbc5a9o
Geproduceerd door: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Rijkswaterstaat2019-12-31T00:00:00+01:00

Cookies instellen