Geslacht

In de zomerperiode is het onderscheid in geslacht bij reeën tussen reebokken en reegeiten duidelijk: De reebok, het mannetje, draagt een gewei. De reegeit, het vrouwtje, heeft geen, of heel zelden een, gewei. In de winterperiode is het moeilijk om een individueel ree als reebok of reegeit te herkennen omdat de reebok het gewei heeft afgeworpen en samen met de reekalveren bij de reegeit lopen.

Afbeelding: Reebok, dwars in sneeuw, toont duidelijk gewei in bast en penseel

Reebok

Gewei (januari - november)
Penseel
(behaard geslachtsdeel onder buik)
Niervormige spiegel
Geen schortje

Afbeelding: Reebok en reegeit in de sneeuw, tonen spiegel zonder en met schortje

Reebok - Reegeit

Geen penseel
Schortje
(behaard geslachtsdeel aan spiegel)
Hartvormige spiegel
Als zij reekalveren heeft:
een zichtbare uier
Witte spiegel

Cookies instellen