Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit een Bestuur en Raad van Toezicht.

De mensen in de organisatie zijn zelfstandig opererende rechtspersonen. Zij kunnen afhankelijk van de aanmelding een organisatie vertegenwoordigen.

Het Kenniscentrum Reeën is sinds 2013 formeel georganiseerd en vastgelegd in de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën.

Op basis van de Profielschets Raad van Toezicht Kenniscentrum Reeën organiseren mensen zich in de RvT en van daaruit vormen zij het Bestuur. De RvT ziet toe op de uitvoering en de sturing op het beleid; de algemene gang van zaken. De leden van de Raad van Toezicht worden voor twee jaar benoemt.

De meeste afstemming vindt inmiddels plaats via beeldbellen. Zeker één keer per jaar wordt het het lopende jaar doorgenomen, vorige jaar afgerond en/of vooruitgekeken. Dit is meestal zo rond de oprichtingsdatum van het kenniscentrum, eind augustus. Ook bij reeën is dan duidelijk of de voortplanting gelukt is en wordt gestart met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Kenniscentrum Reeën is ontstaan uit belangstelling voor reeën. Tot 2012 bestond het uit een privé-initiatief van enkele vrijwilligers gesteund door Vereniging Het Ree. In 2013 is daaruit de non-profit organisatie Stichting Kenniscentrum Reeën opgericht. Dat is gedaan om te komen tot een robuuste, zelfstandige organisatie die snel en adequaat kan reageren op ontwikkelingen in de samenleving.

Vanaf het begin wordt gewerkt aan het digitaal verzamelen en ontsluiten van kennis over het beheer van in het wild levende dieren. Die kennis is aanwezig in de bronnen van het kenniscentrum Reeën. Door dit verzamelen van informatie komt het kenniscentrum tot inzichten die zij deelt. Die inzichten leiden tot speerpunten en projecten voor reeën. Op deze manier draagt Kenniscentrum Reeën enerzijds bij aan innovaties en anderzijds voorkomt het dat de kennis wegraakt of ondersneeuwt in de moderne informatiestromen.

Je begrijpt dat dit niet kan zonder jouw inbreng. We willen je dan ook in oveweging geven samen te werken met Kenniscentrum Reeën of hulp bij ons te vragen? Meld dan je behoefte via het contactformulier

09-2022 - TEDxSydney | Retelling the story of humans and nature | Damon Gameau
                  A Message From the Future With Alexandria Ocasio-Cortez
                  Wat als we kozen om radikaal onze koers te wijzigen en zowel onze leefomgeving en daarmee onzelf te redden?
                  Position paper Kenniscentrum Reëen
                  Start Plan de campagne! Kenniscentrum over Reëen
08-2022 - warme douche -> Iris Hoek - Concept Creatie
06-2022 - 20 reekalveren, 9 patrijzen plus 31 kuikens, 6 fazanten plus 17 kuikens, 87 hazen en 16 jonge hazen gered uit 221 ha.
02-2022 - warme douche -> Agrec Zelle Beheer
01-2022 - Project: Bevorderen & verduurzamen biodiversiteit met natuurdrone
12-2021 - volgers 2433
10-2021 - warme douche -> Prov. Gelderland
06-2021 - 20 reekalveren, 11 fazanten plus 7 kuikens, 30 hazen en 2 jonge hazen gered uit 82 ha.
11-2021 - 1e AV (Algemene Vergadering KcR)
12-2020 - volgers 2307
12-2020 - oplevering en integratie: Stroperij (CIBAP studenten Zwolle )
12-2020 - 'Rond de tafel over reeën' - Jaarstukken 2019
11-2020 - Merkregistratie afgerond
11-2020 - 'Rond de tafel over reeën' - bezetting Raad van Toezicht
10-2020 - 'Rond de tafel over reeën' - Profielschets Raad van Toezicht Kenniscentrum Reeën
10-2020 - online werkomgeving 'Rond de tafel over reeën' 
07-2020 - start trainingsfaciliteiten voor vliegvaardigheid
06-2020 - 9 reekalveren, 10 fazanten plus 9 kuikens en 10 hazen en 2 jonge hazen gered uit 49 ha.
01-2020 - vaststellen patroon van ontwikkeling drone-teams
02-2016 - bijeenkomst: Natuurdrones
01-2020 - aanschaf natuurdrone (drone, warmtebeeldsensor en montage)
12-2019 - volgers 2059
11-2019 - warme douche -> DiNaMo
10-2019 - contact Rehkits Rettung Schweiz
09-2019 - start oefenvluchten -> Modelvliegclub "De Hoogvliegers"
08-2019 - start Natuurdronenetwerk Nederland
06-2019 - KcR tussen de mensen op: Festival Op Morgen, Bronckhorst
06-2019 - 6 reekalveren, 1 patrijs, 1 fazant en 18 hazen gered uit 81 ha.
05-2019 - warme douche -> WBE IJssel-Oost
05-2019 - jaarstukken ...-2018 KcR
04-2019 - drone (HvdWal) + warmtebeeldsensor (DronExpert) beschikbaar voor demonstratiedoeleinden
03-2019 - warme douche -> Gem. Bronckhorst
12-2018 - volgers 1780
08-2018 - Jubileum 5 jr. KCR
07-2018 - projectteam Vorden start project Een natuurdrone voor ...
05-2018 - 'Rond de tafel over reeën' - Raad van Toezicht
05-2017 - volgers 1450
01-2016 - bijeenkomst: Drones redden reeën en ...
05-2016 - volgers 1000
03-2016 - lancering Eenvoudig Wildwaarschuwingssysteem
01-2016 - volgers 600
08-2015 - KcR tussen de mensen op: Fiets De Boer Op 
07-2015 - volgers 200
05-2015 - Migratie Twitteraccount KcReeen naar HerzovanderWal (was anoniem: E.de Jong)
06-2015 - volgers 900
03-2015 - geen Kenniscentrum zonder geld.
12-2014 - wat levert KCR op?
09-2014 - KcR tussen de mensen op: Salland Natuur Fair
03-2014 - afspraak NOJG opslaan en delen artikelen Jacht & Beheer
03-2014 - afspraak KJV over gebruik artikelen
01-2014 - lid van VHR (veel kennis onder de leden)
10-2013 - 'Rond de tafel over reeën' - Raad van Toezicht
08-2013 - Akte van oprichting en Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën
06-2013 = Flyer stichten Kenniscentrum Reeën
05-2013 Kenniscentrum Reeën gaat op eigen benen staan.
02-2013 VHR - neemt geen standpunt in
01-2013 Dagelijks bestuur VHR positief
01-2013 Voorstel stichten Kenniscentrum Reeën aan VHR
05-2012 Behoefte aan organisatie Kenniscentrum Reeën geuit aan voorziter VHR
05-2012 Levering artikelen Capreolus stopt plots
05-2012 Besluit VHR - technisch ontvlechten websites reewild en kenniscentrum
05-2010 Hosting naar 40Fingers
11-2007 Bestuurswisseling VHR / kenniscentrum on hold?
01-2007 VHR steunt www.kenniscentrum-reeen.nl
12-2006 Hosting 10-2006 afweging technisch samensmelten website VHR en kenniscentrum reeën - akkoord
11-2006 Afspraak KJV opslaan en delen artikelen De Nederlandse Jager op verzoek
10-2006 Afspraak artikelen Capreolus na volgende uitgave publiceren
10-2006 Vulling website met artikelen uit publicaties VHR en anderen
10-2006 Brainstrom invulling website
10-2006 Projectplan
09-2006 Koppeling website - cursusboek reeënbeheer D.Gussinklo
09-2006 Brainstorm website over reeën
07-2006 Brainstorm VHR
06-2006 Contact VHR Achterhoek
05-2005 Domein registratie
03-2005 Scatterplot getelde reeën WBE-IJssel-Oost op Reewild beheertentoonstelling Achterhoek

 


Kunnen wij jou helpen?
Wil je ons helpen?
Klik hier:

 

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen