Het Bestuur bestuurt het Kenniscentrum Reeën en de Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering en het bestuur van het beleid met de bijbehorende ontwikkelingen. Met het oog op voorgaande uitgangspunt toetst de RvT de algemene gang van zaken. Om het doel van Kenniscentrum Reeën (KcR) te bereiken organiseren deskundigen zich in de Raad van Toezicht en controleert en adviseert deze het bestuur. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van de Profielschets Raad van Toezicht Kenniscentrum Reeën.

De aard van het ree. Het ree overleeft al ruim 400.000 jaar en vaak onder extreme omstandigheden. Daar kunnen wij als mensen van leren. Met name in de 20e eeuw heeft de soort zich in Nederland enorm ontwikkeld. De wijze waarop het ree tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het ree daarom tot een ambassadeur voor het omgaan met natuur.

Het zien van een ree. Kennis vormt een basis voor beheer. Elk ree dat wordt gezien, is een kans om mensen te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Zo'n moment is dan ook de gelegenheid om ervaringen en kennis te delen met één van de 32 miljoen Nederlands sprekende Europeanen.

Ervaringen met reeën delen. Jij verdiept je op dit moment in reeën en en doet mogelijk kennis op die wij nu niet bieden. Dat willen we graag weten. Door die kennis over reeën te delen kunnen anderen zoals wij die kennis vergelijken en onze kennis verrijken. Neem daarom contact op met Kenniscentrum Reeën.

De meeste afstemming vindt online plaats. Activiteiten vinden op locatie plaats en sinds kort via beeldbellen. Zeker één keer per jaar wordt het vorige jaar afgerond, het lopende jaar doorgenomen en vooruitgekeken. Dit is meestal zo rond de oprichtingsdatum van KcR, eind augustus. Ook bij reeën is dan duidelijk of de voortplanting gelukt is en wordt gestart met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Kenniscentrum Reeën (KcR) bestaat sinds 2006. De organisatie is sinds 2013 vastgelegd in de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën. De mensen in de organisatie zijn zelfstandig opererende rechtspersonen. Zij kunnen afhankelijk van de aanmelding een organisatie vertegenwoordigen.

Vanuit het bestuur worden de middelen van KcR beheerd.
 

Kenniscentrum Reeën (KcR) is ontstaan uit belangstelling voor reeën. Het beheer bestond tot 2012 uit een privé initiatief van enkele vrijwilligers gesteund door Vereniging Het Ree. In 2013 is daaruit de non-profit organisatie Stichting Kenniscentrum Reeën opgericht. Dat is gedaan om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van mensen, verenigingen en sponsoren. De primaire behoefte was namelijk een robuuste, zelfstandige organisatie die snel en adequaat kan reageren op ontwikkelingen in de samenleving.

Vanaf het begin wordt gewerkt aan het digitaal verzamelen en ontsluiten van kennis over het beheer van in het wild levende dieren. Het ree en haar leefomgeving staan daarin centraal. Die kennis is versnipperd aangeboden in de vorm van literatuur, artikelen, websites en nieuwsberichten. Je kunt je voorstellen dat KcR door dit verzamelen ook zelf tot inzichten komt. KcR ontkomt er dan ook niet aan de nieuwe inzichten te delen. Dat leidt via speerpunten en projecten voor reeën tot verbeterde werkwijzen en hulpmiddelen.

In die lijn hanteert KcR de volgende aanpak:

  1. Informatie die beschikbaar komt over reeën delen
  2. Veranderingen in de informatie herkennen en classificeren als kennis
  3. Op basis van de classificatie de informatie verwerven en verwerken
  4. Het resultaat onder de aandacht brengen van volgers
  5. Wijzigen van beleid en/of inhoud van KcR

Je begrijpt dat dit niet kan zonder jouw inbreng. Op de pagina https://www.over-reeen.nl/kenniscentrum-reeen/samenwerken vertellen we graag hoe wij denken samen te kunnen werken met anderen. Kan Kenniscentrum Reeën je nu al helpen? Meld dan je behoefte via het contactformulier

12-2019 - 2059 volgers
12-2019 - aanschaf natuurdrone (drone, warmtebeeldsensor en montage)
10-2019 - contact Rehkits Rettung Schweiz
11-2019 - warme douche -> DiNaMo 09-2019 - oefenvluchten gestart -> Modelvliegclub "De Hoogvliegers"
08-2019 - start Natuurdronenetwerk Nederland
06-2019 - bijdrage biodiversiteit Festival Op Morgen, Bronckhorst
06-2019 - 8 reekalveren gered uit 108 ha. aan percelen
06-2019 - warme douche -> P. Haas
05-2019 - warme douche -> WBE IJssel-Oost
05-2019 - jaarstukken KcR
05-2019 - kascommissie (H.Vos, P.Fransen)
04-2019 - drone (HvdWal) + warmtebeeldsensor (DronExpert) beschikbaar voor demonstratiedoeleinden
04-2019 - presentatie Een drone voor ... WBE Hengelo e.o.
03-2019 - presentatie Een drone voor ... WBE IJssel-Oost
03-2019 - warme douche -> Gem. Bronckhorst
12-2018 - 1780 volgers
11-2018 - presentatie Een drone voor ... WBE De Berkelstreek 08-2018 - warme douche -> Klaas Bakker
08-2018 - warme douche -> Paulien Diseraad
08-2018 - 5 jr. KCR
07-2018 - lokaal team Vorden start project Een natuurdrone voor ...
05-2018 - 5 leden Raad van Toezicht
05-2018 - warme douche -> Koen Löwik
05-2017 - volgers 1450
01-2016 - warme douche 50 deelnemers bijeenkomst 01-2016 - bijeenkomst: Drones redden reeën en ...
01-2016 - warme douche -> Peter Brandhof, Willem-Paul Bakker
12-2016 - warme douche -> Heidi van Volenhove, Roger Borre
08-2016 - warme douche -> Gerrit Jan Spek
07-2016 - warme douche -> Willem van Lulofs Umbgrove
05-2016 - volgers 1000
02-2018 - warme douche -> Hugo Kornegoor
03-2016 - lancering Eenvoudig Wildwaarschuwingssysteem
03-2016 - warme douche -> Kees Scherpenzeel
01-2016 - volgers 600
07-2015 - volgers 200
06-2015 - warme douche -> Jan Kornegoor, Rik Velhorst
06-2015 - volgers 0
05-2015 - account KcReeen (was anoniem E.de Jong) gewisseld naar HerzovanderWal
06-2015 - volgers 900
03-2015 - geen Kenniscentrum zonder geld.
12-2014 - wat levert KCR op?
12-2014 - fondsen werven
09-2014 - Kenniscentrum Reeën tussen de mensen op de Salland Natuur Fair
05-2014 - fondsen werven in kennissen kring
03-2014 - afspraak NOJG opslaan en delen artikelen Jacht & Beheer
03-2014 - lid van NOJG (afspraak over gebruik van artikelen)
03-2014 - KJV zet bestaande afspraak over gebruik artikelen voort
01-2014 - lid van VHR (veel kennis onder de leden)
10-2013 - overleg 'Rond de tafel over reeën'
- Twee stuurgroepleden Kenniscentrum Reeën. Initiatiefnemer Herzo van der Wal en Marc Wilborts (Inrichting Landelijk Gebied)
08-2013 - Akte van oprichting en Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën
06-2013 = Flyer stichten Kenniscentrum Reeën
05-2013 Kenniscentrum Reeën gaat op eigen benen staan.
02-2013 VHR - neemt geen standpunt in
01-2013 Dagelijks bestuur VHR positief
01-2013 Voorstel stichten Kenniscentrum Reeën aan VHR
05-2012 Behoefte aan organisatie Kenniscentrum Reeën geuit aan voorziter VHR
05-2012 Levering artikelen Capreolus stopt plots
05-2012 Besluit VHR - technisch ontvlechten websites reewild en kenniscentrum
05-2010 Hosting naar 40Fingers
11-2007 Bestuurswisseling VHR / kenniscentrum on hold?
01-2007 www.kenniscentrum-reeen.nl gesteund door VHR
12-2006 Hosting 10-2006 afweging technisch samensmelten website VHR en kenniscentrum reeën - akkoord
11-2006 Afspraak KJV opslaan en delen artikelen De Nederlandse Jager op verzoek
10-2006 Afspraak artikelen Capreolus na volgende uitgave publiceren
10-2006 Vulling website met artikelen uit publicaties VHR en anderen
10-2006 Brainstrom invulling website
10-2006 Hoofdlijn kennisboom cursusboek
10-2006 Projectplan
09-2006 Koppeling website - cursusboek reeënbeheer D.Gussinklo
09-2006 Brainstorm website over reeën
07-2006 Brainstorm VHR
06-2006 Contact VHR Achterhoek
05-2005 Domein registratie
03-2005 Scatterplot getelde reeën WBE-IJssel-Oost op Reewild beheertentoonstelling Achterhoek

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

U kunt ons helpen
door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Deel
Cookies instellen