Kijk de video: Onderzoek naar diergedrag Reewild
https://www.over-reeen.nl/portals/0/afbeeldingen/video/onderzoek_naar_diergedrag_reewild_1978_420.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=S4jRcu1tArI
Film over telemetrisch-onderzoek aan en naar reeën door het RIN. (Rijksinstituut voor Natuurbeheer).
2011-06-30T00:00:00+01:00

Reeën waarnemen

Als je reeën wilt zien, bestuderen of tellen moet je je goed voorbereiden. Je kunt de dieren vrijwel heel Nederland waarnemen als je je maar goed voorbereidt. Door die voorbereiding weet je wanneer de kans het grootst is om reeën te zien, waar je het best kan kijken en hoe je je moet gedragen.

Zo bespaart het je veel trips als je het gedrag van reeën kent. Als je weet wat een ree kan en doet. En welke activiteiten terugkeren, zowel gedurende het jaar als de dag. Met die kennis kunnen we ook reeën tellen.

Heel andere manier van waarnemen zijn het zoeken van sporen, de leeftijd bepalen of aan het ree wegen en meten. Als we gericht reeën gaan bestuderen is het interessant om te weten of we in het gebied reeën kunnen aantreffen. Dat kun je doen door draagkracht bepalen.

Bij de voorbereiding van reeën kijken hoort ook dat je weet wat het ree kan. Reeën hebben namelijk zeer gevoelige zintuigen. Bij verstoring vluchten ze bijna onmiddellijk en zullen zij jou proberen te blijven waarnemen. Zowel de ogen, neus als de oren zijn daarbij de belangrijkste zintuigen.

Weet dat als een ree wil waarnemen waar het 'gevaar' vandaan komt ze doodstil blijft staan. Je ziet alleen de oren draaien. Hoort het ree iets dan kijkt het dier in die richting. Die ‘truc’ kun jij ook toepassen. Hoor of zie je iets maar je weet niet wat het is stop dan. Beweeg niet, maak geen geluid, bevries en start met luisteren en rustig rondkijken zonder geluid te maken. Reeën, kunnen namelijk slecht objecten zien. Reeën kunnen blauw tinten goed van alle andere kleuren onderscheiden. Daardoor zijn ze goed in staat veranderingen in hun omgeving, beweging, te zien. Alle andere kleuren zijn namelijk tinten van groen!

Daarnaast is het gehoor van het ree goed ontwikkeld. De oren zijn voortdurend bezig om de omgeving af te luisteren.

Tenslotte kunnen reeën goed ruiken. Zij proberen het onbekende zoals een partner of gevaar te leren kennen door heimelijk om het onbekende heen te gaan en de geur op te snuiven bijvoorbeeld van jou.

Wat betekent dat nu?
Kies je kleding zodanig dat je voor reeën niet opvalt in de omgeving. We noemen dat camouflage. Kleuren met uitzondering van blauw tinten zijn voor reeën geen probleem. Nog beter is dat de kleuren, patronen en/of structuur van de kleding aangepast zijn aan de omgeving, bijvoorbeeld sneeuw = wit. Dus in ieder geval geen blauw!

Houd rekening met de windrichting als je naar een interessante locatie toe gaat. Hoor je iets of denk je een ree te zien: stop dan. Bevries en kijk rustig rond zonder geluid te maken. Probeer op te gaan in de natuur. Dat geldt voor iedereen ook je huisdier in je gezelschap. Eerst met de ogen en dan met het lichaam rondkijken.

Afbeelding: Reeëntellen in de Weerribben


Dus probeer altijd tegen de wind in de plek waar je reeën wilt gaan bekijken te benaderen. Wees daarbij stil en houdt rekening met de keus van je kleding. Als je dat doet zal het je verrassen hoe dicht je bij een ree kunt komen zonder dat deze je waarneemt. Succes!

Je kunt je waarneming o.a. melden via onze sociale media en ons contactformulier.

Cookies instellen